Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenie Grupowe Warta Ekstrabiznes

Jest to produkt o charakterze ochronno -inwestycyjnym, dostosowany do potrzeb małych podmiotów gospodarczych, zatrudniających od 3 do 30 osób, dzięki któremu pracownik i jego rodzina otrzyma nie tylko szeroką ochronę zdrowia i życia ale również mozliwość gromadzenia kapitału na dodatkową emeryturę.

Oferta dostępna jest w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym.

Wariant podstawowy obejmuje ryzyka związane z życiem i zdrowiem ubezpieczonego pracownika.

Katalog ryzyk podstawowych:

Wariant rozszerzony obejmuje ryzyka z życiem i zdrowiem ubezpieczonego pracownika oraz życiem jego bliskich.

Katalog ryzyk dodatkowych:

Atuty programu Ekstrabiznes

Informacje potrzebne do przygotwania oferty

Porównaj naszą ofertę ze swoim dotychczasowym ubezpieczeniem. Nic nie stracisz - możesz tylko zyskać Oferujemy konkurencyjne sumy ubezpieczenia i korzystne warunki umowy.

Ubezpieczenie Grupowe Warta Ekstrabiznes Plus

Warta Ekstarbiznes Plus to oferta dedykowana podmiotom zatrudniającym powyżej 30 pracowników. Podstawową wartością objętą ochroną jest życie pracownika. Polisę można dostosować do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki każdej branży i zagrożeń z nią związanych.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

PAKIET STANDARD
Zgon Ubezpieczonego
Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku
Zgon Ubezpieczonego na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku
PAKIET PREMIUM
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
Zgon Małżonka lub Partnera
Zgon Rodzica Ubezpieczonego
Zgon Rodzica Małżonka lub Partnera
Zgon Dziecka Ubezpieczonego
Osierocenie Dziecka przez Ubezpieczonego
Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonemu
Zgon Noworodka
PAKIET OCHRONA
Inwalidztwo Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku
Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego
Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku przy Pracy
Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy
Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS - wypadek komunikacyjny
Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS - wypadek przy pracy
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku przy Pracy
PAKIET ZDROWIE
Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego - katalog podstawowy
Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego – pobyt w wyniku choroby
Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego (OIOM) - pobyt w wyniku choroby
Operacje Ubezpieczonego
PAKIET ZDROWIE PREMIUM
Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego – rozszerzony katalog
Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego - pobyt w wyniku wypadku
Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego (OIOM) - pobyt w wyniku wypadku
Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS – zawał serca lub udar mózgu
Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS – świadczenie rehabilitacyjne
Leczenie Specjalistyczne Ubezpieczonego
Ubezpieczenie Lekowe (tzw. karta apteczna)
PAKIET DZIECKO
Urodzenie Dziecka Ubezpieczonemu z Niską Punktacją w Skali APGAR
Urodzenie Dziecka Ubezpieczonemu z Wadą Wrodzoną
Poważne Zachorowanie Dziecka
Zgon Dziecka w Wyniku Wypadku
Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka - pobyt w wyniku choroby
Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka - pobyt w wyniku wypadku
Uszczerbek na Zdrowiu Dziecka w Wyniku Wypadku
PAKIET OCHRONA BLISKICH
Zgon Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku
Zgon Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego
Zgon Rodzica Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku
Zgon Rodzica w Wyniku Wypadku
Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera - pobyt w wyniku wypadku
Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera (OIOM) - pobyt w wyniku wypadku
Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera PLUS - wypadek komunikacyjny
Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera PLUS - wypadek przy pracy
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku
Inwalidztwo Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku
PAKIET ZDROWIE BLISKICH
Poważne Zachorowanie Małżonka lub Partnera - rozszerzony katalog
Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera - pobyt w wyniku choroby
Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera (OIOM) - pobyt w wyniku choroby
Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera PLUS – świadczenie rehabilitacyjne
Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera PLUS - zawał serca lub udar mózgu
Zgon Małżonka lub Partnera na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
Trwały Uszczerbek Małżonka lub Partnera na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
PAKIET WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków i sprzętu rehabilitacyjnego
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji
Organizacja i pokrycie kosztów całodobowej opieki pielęgniarki w szpitalu
Organizacja i pokrycie kosztów przewozu dzieci/osób niesamodzielnych,
Organizacja i pokrycie kosztów przejazdu osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej
Zdrowotne usługi informacyjne
FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Fundusz tworzony jest ze składki płaconej przez pracodawcę (regularna składka inwestycyjna) i składki płaconej przez pracownika (dodatkowa składka inwestycyjna).

Fundusz ewidencjonowany jest w jednostkach uczestnictwa o jednakowej wartości, na które przeliczane są składki inwestycyjne.

Ubezpieczający oraz ubezpieczony mają możliwość inwestowania w 6 funduszy:

 • WARTA Stabilnego Wzrostu,
 • WARTA Aktywny,
 • KBC Papierów Dłużnych,
 • KBC Stabilny
 • KBC Dynamiczny.

Zalety programu Ekstrabiznes Plus:

 1. Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 2. W przypadku wyboru jednego z pakietów: Ochrona, Zdrowie, Zdrowie Premium, Dziecko, Ochrona Bliskich, Zdrowie Bliskich, ubezpieczający uzyskuje rabat.
 3. Czytelna konstrukcja ubezpieczenia poprzez zastosowanie pakietów.
 4. Jedne z najszerszych na rynku katalogów poważnych zachorowań.
 5. Ubezpieczenie działające na całym świecie i przez całą dobę.
 6. Możliwość podziału pracowników na grupy w zależności od zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wysokości sumy ubezpieczenia.
 7. Sześć nowoczesnych funduszy, w które mogą być inwestowane regularne i dodatkowe składki inwestycyjne.
 8. Możliwość dodatkowych wpłat na indywidualne konto inwestycyjne.
 9. W przypadku wystąpienia z ubezpieczenia możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia poprzez zawarcie Indywidualnego Kontynuowania Ubezpieczenia na Życie.
 10. Efektywna obsługa poprzez sieć placówek terenowych mieszczących się na terenie całego kraju.

Informacje potrzebne do przygotwania oferty

Ubezpieczenie Grupowe Otwarte

Ubezpieczenie Grupowe Otwarte to oferta dla osób które z różnych względów (np. osoby prowadzące jednoosobową działalność) nie mogą mieć klasycznego ubezpieczenia grupowego.
W Ubezpieczeniu Grupowym Otwartym zawarte są wszystkie ryzyka typowe dla tradycyjnych ubezpieczeń grupowych w zakładach pracy.

ZAKRES UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO DLA GRUPY OTWARTEJ

Zdarzenie dotyczące UBEZPIECZONEGORodzaje i wysokość świadczeń przy składce 52 zł /m-c
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy *80 000 zł
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego *60 000 zł
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy *60 000 zł
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku *40 000 zł
zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu *40 000 zł
zgon ubezpieczonego20 000 zł
powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku
za 1%300 zł
za 100 %30 000 zł
wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania:
1. nowotwór złośliwy, 2. zawał serca, 3. udar mózgu, 4. chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-pasy), 5. niewydolność nerek, 6. przeszczep dużych narządów, 7. paraliż, 8. utrata kończyn, 9. ślepota, 10. głuchota, 11. utrata mowy, 12. oparzenia, 13. łagodny guz mózgu, 14. śpiączka, 15. zakażenie wirusem HIV/ Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji krwi), 16. wystąpienie choroby Creutzfeldta-Jakoba, 17. operacje aorty, 18. choroba Alzheimera, 19. schyłkowa niewydolność wątroby, 20. operacja zastawek serca, 21. stwardnienie rozsiane, 22. choroba Parkinsona,
4 000 zł
pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą od pierwszego dnia pod warunkiem pobytu przez co najmniej 4 dni 40,00 zł
pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem od pierwszego dnia pobytu80,00 zł
pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem za każdy dzień począwszy od 15 dnia pobytu40,00 zł
OIOM
płatny za każdy dzień - od 1 dnia pobytu
100,00 zł
maksymalny pobyt na OIOM płatny do 5 dni500,00 zł
Zdarzenie dotyczące RODZINY UBEZPIECZONEGO
zgon małżonka ubezpieczonego6 000 zł
zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku *12 000 zł
zgon rodzica małżonka ubezpieczonego1 500 zł
zgon rodzica małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku *3 000 zł
zgon rodzica ubezpieczonego1 500 zł
zgon rodzica ubezpieczonego w wyniku wypadku *3 000 zł
urodzenie siędziecka ubezpieczonemu1 000 zł
urodzenie siędziecka ubezpieczonemu z niskąpunktacjąw skali APGAR1 500 zł
zgon dziecka ubezpieczonego2 000 zł
zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku *4 000 zł
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego)3 000 zł

* - wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWY

Ubezpieczenie działa 24 godz. na dobę na całym świecie.
Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego (20 000 pln) może stanowić poręczenie kredytu.

Kto nie może zostać ubezpieczony ?:
osoba, która posiada orzeczenie o niezdolności do pracy oraz/lub orzeczenie o niepełnosprawności,
osoba, która ukończyła 60 roku życia.
Zawody, które są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej w grupie otwartej:
górnik oraz inna osoba wykonująca prace pod ziemią,
pracownik pracujący pod wodą,
konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy,
ochroniarz z pozwoleniem na broń,
pracownik leśny przy zrywce, wyrębie i zwózce,
pracownik na wysokościach powyżej 10 metrów,
elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V,
kaskader,
pirotechnik,
korespondent wojenny,
żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz,
ratownik,
pracownik platformy wiertniczej,
pracownik fizyczny rafinerii,
pracownik tartaku,
pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych,
funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
pracownik rybołówstwa dalekomorskiego,
personel samolotów
treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku,
akrobata, artysta cyrkowy,
sportowiec zawodowy.

Karencje

Porównaj naszą ofertę ze swoim dotychczasowym ubezpieczeniem. Nic nie stracisz - możesz tylko zyskać Oferujemy konkurencyjne sumy ubezpieczenia i korzystne warunki umowy.