Podróż i wypoczynek

Warta Travel

Warta Travel to ubezpieczenie które oferuje:

Warta Business Travel

Ubezpieczenie kosztów leczenia nagłych zachorowań i następstw nieszczęśliwych wypadków skierowane do pracodawców.

Warta Business Travel to:

  1. prosta forma ubezpieczenia rocznego gwarantująca płatność składki za faktycznie wykorzystany czas ochrony ubezpieczeniowej,
  2. dowód ubezpieczenia dla jednej lub grupy osób realizujących ten sam wyjazd służbowy dzięki estetycznej karcie Warta Business Travel.
    Karta ta dostępna jest w dwóch wariantach:
    • karta ROTACYJNA – bezimienna (może być wykorzystywana przez każdego z pracowników) – ochrona uruchamiana jest na czas określany każdorazowo we wniosku podróżnym,
    • karta VIP – imienna, której posiadacz objęty jest całoroczną ochroną ubezpieczeniową na wszystkie wyjazdy, bez względu na ich charakter (służbowy czy prywatny).

Warta Pomoc w Wypadku NNW

Ubezpieczenie gwarantujące ochronę ubezpieczeniową osobom fizycznym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP jak również za granicą. Ochrona może dotyczyć „pełnego czasu" czyli ochrony za zdarzenia mające miejsce w życiu prywatnym jak również w czasie wykonywania pracy zawodowej lub nauki.

Warta Pomoc w Wypadku NNW oferuje:

Warta Sport

Ubezpieczenie skierowane jest do sportowców i osób związanych z kulturą fizyczną i sportem. Obejmuje zdarzenia powstałe zarówno w kraju jak i za granicą.

Oferuje elastyczną formułę zawarcia ubezpieczenia poprzez możliwość wyboru przedmiotu ubezpieczenia jak i zakresu ochrony. Cena ubezpieczenia uzależniona jest od ryzyka uprawianej dyscypliny.

NNW Cudzoziemców

Ubezpieczenie kosztów leczenia nagłych zachorowań i następstw nieszczęśliwych wypadków cudzoziemców a także obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą a odwiedzających Polskę w celach turystycznych bądź biznesowych.