Samochód

OC

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Do jego zawarcia zobowiązani są posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Polsce, w tym także posiadacze pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych.

Do pojazdów mechanicznych zaliczyć należy pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy, pojazdy wolnobieżne (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych znajdujących się w posiadaniu rolników i użytkowanych w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego) oraz pojazdy historyczne.

Pojazdami historycznymi są pojazdy zabytkowe, pojazdy wpisane do inwentarza muzealiów, pojazdy mające co najmniej 40 lat oraz pojazdy mające co najmniej 25 lat, które są uznane za pojazdy unikatowe.

Zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych regulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

AC Komfort

Auto Casco Komfort to ubezpieczenie o najszerszym zakresie ochrony ubezpieczeniowej pokrywające pełne koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia lub wypłata kwoty odpowiadającej Sumie Ubezpieczenia w przypadku kradzieży pojazdu.

Auto Casco Komfort to wariant który zapewnia:

AC Standard

Auto Casco Standard to elastyczna i kompleksowa oferta AC/KR umożliwiająca dopasowanie zakresu ubezpieczenia oraz jego ceny do potrzeb oraz mozliwości finansowych. AC Standard to możliwość poszerzania lub zawężania zakresu ochrony. Dzięki temu nie płaci się za opcje, których się nie potrzebuje.

Auto Casco Standard to:

Flota Samochodowa - ubezpieczenie AC/KR

Ubezpieczenia adresowane wyłącznie do klientów posiadających floty samochodowe (od 5-ciu pojazdów). Zapewniają pokrycie kosztów naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia lub wypłatę kwoty odpowiadającej wartości pojazdu w przypadku kradzieży pojazdu (pod warunkiem rozszerzenia umowy AC o ryzyko KR).

Ubezpieczenie flotowe zapewnia:

Warta Moto Assistance

Ubezpieczenie Assistance większości z nas kojarzy się z holowaniem pojazdu.

W rzeczywistości ubezpieczenie może mieć znacznie szerszy zakres. Decydując się na zakup takiego ubezpieczenia należy zwrócić uwagę w jakich sytuacjach wynikłych w czasie poruszania się samochodem możemy liczyć na pomoc.

Podstawowy wariant Assistance - Standard - oferujący holowanie pojazdu w przypadku kolizji lub wypadku drogowego do najbliższego warsztatu serwisowego jest dołączany bezpłatnie do polis OC lub AC. Rozszerzenia ubezpieczenia Assistance, gwarantujące m.in. pomoc, w tym holowanie, także w przypadku awarii pojazdu, złomowanie, dostarczenie części lub paliwa, podstawienie pojazdu zastępczego, czy pomoc za granicą można dokupić za niewygórowaną składkę.

W WARCIE dostępność określonych zakresów pomocy Assistance uzależniona jest od rodzaju wykupionego ubezpieczenia samochodu. Klienci którzy wykupili w WARCIE tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC mają możliwość dokupienia jednego z dwóch wariantów ubezpieczenia Assistance - rocznego - Złotego oraz wariantu krótkoterminowego - Podróżnik 15, zawieranego na 15 dni. Klienci, którzy posiadają w WARCIE ubezpieczenie Autocasco Standard lub Komfort mogą dokupić Pakiet Złoty+. Pakiet Platynowy o najszerszym zakresie ochrony dostepny jest dla klientów którzy zakupili ubezpieczenie Autocasco Komfort.

NNW komunikacyjne

To ubezpieczenie gwarantujące świadczenie pieniężne w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu, również w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu a także podczas załadunku lub rozładunku pojazdu. Ubezpieczonym jest kierowca pojazdu oraz wszyscy pasażerowie pojazdu.

Wybierając wariant Komfort, zyskujesz dodatkowe ubezpieczenie całkowitej niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku komunikacyjnego dla siebie i wszystkich pasażerów.

Dodatkowo możesz przystąpić do grupowego ubezpieczenia WARTA Życie, które zapewnia ochronę również w wypadkach innych niż komunikacyjne.

Warta Auto Szyby

Ubezpieczenie Warta Auto Szyby(WAS) umożliwia naprawę lub wymianę szyby przedniej, bocznych oraz tylnej. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całej Polski i jest adresowane do posiadaczy ubezpieczeń komunikacyjnych w WARCIE. Naprawa lub wymiana szyby z ubezpieczenia WAS nie powoduje utraty zniżek bonus-malus w AC w kolejnych latach. WAS dostępne jest również dla klientów którzy posiadają w WARCIE tylko OC ale chcą mieć pełną ochronę szyb (z wyłączeniem szyb dachowych).

WARTA pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Naprawa lub wymiana szyby przeprowadzana jest w najbliższym specjalistycznym autoryzowanym warsztacie w terminie i miejscu uzgodnionym z Klientem (również w miejscu jego zamieszkania). Odpowiedzialność WARTY nie jest ograniczona do jednego zdarzenia skutkującego wymianą zniszczonej lub uszkodzonej szyby w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia określona kwotą 3.000 zł dotyczy każdego ze zdarzeń w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Warta Auto Szyby to gwarancja bezgotówkowej naprawy lub wymiany szyby.

Zielona Karta

Ubezpieczenie zwane potocznie Zieloną Kartą to ubezpieczenie komunikacyjnego OC obowiązującego poza granicami RP. Zielona Karta należy do ubezpieczeń obowiązkowych przy wyjazdach do krajów w których nie jest honorowana nasza polska polisa OC. Jeżeli spowodujemy wypadek w takim kraju, to odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie Zielonej Karty. W krajach członkowskich Unii Europejskiej Zielona Karta nie jest wymagana. Ewentualne szkody pokrywane są z naszej polisy OC.

Kraje w których wymagana jest Zielona Karta:

W przypadku Serbi i Czarnogóry pokrycie gwarantowane w ramach Zielonej Karty wystawionej dla Serbii jest ograniczone do Republiki Czarnogóry i do tej geograficznej części Serbii, która jest pod kontrolą Rządu Republiki Serbii.

Ubezpieczenie Graniczne

Ubezpieczenie dla właścicieli pojazdów zarejestrowanych poza granicą RP i terytorium państw Unii Europejskiej , których posiadacze nie zawarli lub nie posiadają ubezpieczenia OC lub ZK umożliwiającego poruszanie się na terytorium RP.